OFERTA

  Sprężarki śrubowe
  Sprężarki tłokowe
  Osuszacze - filtry
  Zbiorniki powietrza
  Osprzęt pneumatyczny
  Bloki przygotowania powietrza
  Instalacje sprężonego powietrza
  Części zamienne
  Materiały eksploatacyjne

 

INFORMACJE

  O firmie
  Kontakt
  Strona główna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zawory zwrotne, odcinające, trójdrożne, obrotowe - strona 8
Złącze wtykowe proste* z zaworem zwrotnym Złącze proste* odcinające Złącze proste odcinające* gwint zewnętrzny Zawór ręczny odpowietrzający*
TYP
D
HRQS 40
4
HRQS 60
6
HRQS 80
8
HRQS 100
10
HRQS 120
12
TYP
D
RQSK 40
4
RQSK 60
6
RQSK 80
8
RQSK 100
10
RQSK 120
12
TYP
R
D
RQSK 184
R 1/8
4
RQSK 186
R 1/8
6
RQSK 188
R 1/8
8
RQSK 146
R 1/4
6
RQSK 148
R 1/4
8
RQSK 1410
R 1/4
10
RQSK 388
R 3/8
8
RQSK 3810
R 3/8
10
RQSK 3812
R 3/8
12
RQSK 1210
R 1/2
10
RQSK 1212
R 1/2
12
TYP
P
A
RQSHE 3186
R 1/8
6
RQSHE 3188
R 1/8
8
RQSHE 3146
R 1/4
6
RQSHE 3148
R 1/4
8
RQSHE 31410
R 1/4
10
RQSHE 31412
R 1/4
12
RQSHE 3386
R 3/8
6
RQSHE 3388
R 3/8
8
RQSHE 33810
R 3/8
10
RQSHE 33812
R 3/8
12
RQSHE 31210
R 1/2
10
RQSHE 31212
R 1/2
12

Zawór ręczny odpowietrzający* Zawór ręczny odpowietrzający*
Zawór ręczny odpowietrzający* Łącznik dwułożyskowy* gwint z-w
TYP
A
P
RQSH 36
6
6
RQSH 38
8
8
RQSH 310
10
10
RQSH 312
12
12
TYP
A
P
RQSHA 3186
R 1/8
6
RQSHA 3188
R 1/8
8
RQSHA 3146
R 1/4
6
RQSHA 3148
R 1/4
8
RQSHA 31410
R 1/4
10
RQSHA 31412
R 1/4
12
RQSHA 3386
R 3/8
6
RQSHA 3388
R 3/8
8
RQSHA 33810
R 3/8
10
RQSHA 33812
R 3/8
12
RQSHA 31210
R 1/2
10
RQSHA 31212
R 1/2
12
TYP
A
P
RQSH 31818
R 1/8
R 1/8
RQSH 31414
R 1/4
R 1/4
RQSH 33838
R 3/8
R 3/8
TYP
U max
G
R1
GFS 18
1500
G 1/8
R 1/8
GFS 14
1200
G 1/4
R 1/4
GFS 38
1000
G 3/8
R 3/8
GFS 12
1000
G 1/2
R 1/2

* Oznaczone elementy mogą być używane tylko z powietrzem, nigdy z wodą, innymi cieczami czy też gazami.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Marketing w wyszukiwarkach